Ponúkame

OZ potravinárov SR zastupuje svojich členov, zamestnancov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví. Obhajuje ich práva v pracovnoprávnej, sociálnej, mzdovej oblasti ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

pre svojich členov zabezpečujeme

 • uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • metodickú pomoc pri príprave a uzatváraní podnikových kolektívnych zmlúv
 • informácie o aktuálnej legislatíve
 • pracovno-právne poradenstvo
 • vzdelávanie členov
 • členstvo v európskych podnikových radách

 

5 x za prečo byť odborárom:

 • môcť sa slobodne združovať pre ochranu svojich ekonomických a sociálnych práv
 • mať právo uzatvárať kolektívne zmluvy
 • mať právo na primeranú mzdu a zákonný pracovný čas
 • kontrolovať dodržiavanie BOZP
 • mať dôstojnú životnú úroveň

 

Stanovy OZ potravinárov SR

Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky (ďalej len OZ potravinárov SR) je samostatným, nezávislým, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou subjektivitou; založený na princípoch demokracie. OZ potravinárov SR je registrovaným občianskym združením podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Hlavným cieľom je presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať najmä ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne záujmy a základné demokratické práva. OZ potravinárov SR vykonáva voči politickým stranám, zamestnávateľským organizáciám, štátnym orgánom, občianskym združeniam a iniciatívam samostatnú odborovú politiku v súlade s Programom zväzu.

Na základe dobrovoľnosti združuje členov zo všetkých odborov potravinárskeho priemyslu. Obhajuje práva a presadzuje požiadavky svojich členov v súlade s Ústavou SR a Programom OZ potravinárov SR a platnými právnymi predpismi.

Medzi základné práva, ktoré OZ potravinárov obhajuje, patria najmä:

a) právo zamestnancov zakladať odborové organizácie alebo do nich vstupovať podľa vlastného rozhodnutia

b) právo členov slobodne voliť svojich zástupcov a organizovať svojučinnosť tak, aby sa napĺňali ciele odborového zväzu

c) právo odborov na ochranu pred opatreniami, ktoré obmedzujú ich činnosť a práva

d) právo odborov na účasť pri riešení zamestnanosti pracovnoprávnych, mzdových, sociálnych otázok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny

e) právo odborov na kolektívne vyjednávanie

f) právo odborov na štrajk ako krajný prostriedok na zabezpečenie ekonomických a sociálnych záujmov zamestnancov a na ochranu ich pracovných a životných podmienok

g) právo odborov na zhromažďovanie, vyjadrovanie stanovísk a postojov k ekonomickým a sociálnym záujmom zamestnancov

h) právo odborov vstupovať do medzinárodných odborových organizácií

i) právo na vyjadrenie odborovej solidarity

j) právo na ochranu zamestnancov, členov OZ potravinárov SR pred diskrimináciou.

 

odborový zväz potravinárov slovenskej republiky

 

 

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava (zastávka TRNAVSKÉ MÝTO), 5. poschodie
Tel.: 00421-2-502 403 55, Fax: 00421-2-502 403 53

 

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC V OBLASTI
PRACOVNO - PRÁVNEHO 
PORADENSTVA,
V OBLASTI ODŠKODŇOVANIA
PRACOVNÝCH ÚRAZOV

Vám ponúka právnička OZ potravinárov SR:

JUDr. Gabriela Gajdošová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0905 257 338

 

V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRACOVNÝCH
PODMIENOK 
A ZNÍŽENIA
RIZIKOVOSTI PRÁCE

Vám ochotne poradí:

Mgr. Igor Maček
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0901 760 042

 

V MEDZINÁRODNEJ
A PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

Vám rada pomôže:

Mgr. Erika Bršelová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0907 980 586