3. zjazdu Európskej odborovej federácie odborových zväzov

Horúca jeseň...

Aj takto by sa dalo nazvať obdobie, ktorým v súčasnosti prechádza OZ potravinárov SR.
V dňoch 19. – 21. októbra 2009 sa Ing. Magdaléna Mellenová, predsedníčka OZ potravinárov SR, zúčastnila 3. zjazdu Európskej odborovej federácie odborových zväzov potravinárskeho, poľnohospodárskeho priemyslu a sektora cestovného ruchu a výroby nápojov a tabaku (EFFAT), ktorá v súčasnosti združuje 118 národných odborových zväzov v 38 európskych krajinách s počtom 2.6 miliónov členov.


Za prezidenta EFFAT bol zvolený francúzsky kolega p. Bruno Vannoni, za jeho zástupkyňu bola zvolená p. Therese Hulthen zo Švédska a za generálneho tajomníka bol znovuzvolený p. Harald Wiedenhofer.
Zjazd sa zaoberal aktuálnou hospodárskou a finančnou krízou, ktorá zasiahla celý svet a jej dopadmi na zamestnancov v rámci všetkých sektorov, ktoré EFFAT reprezentuje na európskej úrovni, ale v celosvetovom kontexte. Hlavné heslo zjazdu „Sociálna spravodlivosť od farmy až po lyžicu – bojujme proti prekérnemu zamestnávaniu!“ sa odrážala zo všetkých strán a vo všetkých témach, o ktorých sa diskutovalo.


EFFAT a jej členské organizácie bojujú proti znižovaniu miezd a sociálnemu dumpingu, za zlepšenie pracovných podmienok agentúrnych a zmluvných zamestnancov a za sociálnu spravodlivosť pre všetkých zamestnancov.


Zjazd sa zaoberal aj problematikou klimatických zmien a ich dopadmi na zamestnanosť, najmä v poľnohospodárskom sektore.
„V čase hospodárskej krízy a reštrukturalizácie, ktoré majú ďalekosiahle následky pre našich členov, sa začínajú ozývať nacionalistické hlasy a to práve v čase, keď potrebujeme lepšiu viditeľnosť a efektívnosť v Európe, aby sme boli schopní vybudovať sociálnu Európu so silnými základmi“, povedal p. Vannoni, novozvolený prezident EFFAT, ktorý vyzval delegátov zjazdu k súdržnosti, spolupráci, solidarite a vzájomnej pomoci v časoch hospodárskej a finančnej krízy.


OZ potravinárov SR je súčasťou medzinárodnej a európskej štruktúry, ale ťažisková práca zostáva naďalej na národnej úrovni.
Jednou z prioritných oblastí, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie členov a funkcionárov OZ potravinárov SR.


V dňoch 22. – 23.10.2009 sa na Orave konal seminár pre hospodárky a hospodárov základných organizácií k témam ako napr. peňažný denník, jeho vedenie v súlade so Zákonom č. 431/2002 o účtovníctve, povinnosti hospodára/ky; vyplácanie odmien, darov, poukážok – zdaňovanie odborových prostriedkov, príjem odborovej organizácie a daňové zákony v praxi. S radosťou môžeme konštatovať, že seminár bol úspešný a v budúcom roku pripravujeme pokračovanie vzdelávania v tejto dôležitej oblasti.


V dňoch 29. – 30.10.2009 sa taktiež na Orave konal seminár zameraný na riešenie problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ťažiskovou témou bolo poskytovanie rekondičných pobytov, dodatková dovolenka z dôvodu rizikového a zdraviu škodlivého pracovného prostredia. Účastníci si vypočuli aj prednášku na tému „Analýza rizík a poskytovanie ochranných odevov a pracovných pomôcok“.
V mesiaci november 2009 pripravujeme podujatie s názvom „Konzultačné dni k problematike Zákonníka práce“ . Pôjde hlavne o aktuálnu platnú legislatívu v SR a kolektívne vyjednávanie, oblasť BOZP. Podujatia sa zúčastnia aj predstavitelia Rady mladých KOZ SR.


Pred skončením roka 2009 sa pustíme aj do ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania so Zväzom pivovarníkov a výrobcov sladu, Slovenským cukrovarníckym spolkom, Podnikateľským zväzom pekárov, cukrárov a cestovinárov Slovenska, Úniou hydinárov a ďalšími zamestnávateľskými zväzmi v rámci potravinárskeho priemyslu.


Že to budú rokovania náročné, netreba snáď ani zdôrazňovať. Na záver by som však rada zdôraznila, že OZ potravinárov SR vynaloží potrebné úsilie a energiu pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov. O výsledkoch kolektívneho vyjednávania pravidelne informujeme predsedníčky a predsedov základných odborových organizácií, na ktorých sa môžete aj vy – členovia odborov, zamestnanci potravinárskeho priemyslu -kedykoľvek obrátiť s vašimi požiadavkami alebo otázkami.


Teším sa na spoluprácu s Vami!

Ing. Magdaléna Mellenová,
predsedníčka OZ potravinárov SR, Bratislava

 

 

odborový zväz potravinárov slovenskej republiky

 

 

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava (zastávka TRNAVSKÉ MÝTO), 5. poschodie
Tel.: 00421-2-502 403 55, Fax: 00421-2-502 403 53

 

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC V OBLASTI
PRACOVNO - PRÁVNEHO 
PORADENSTVA,
V OBLASTI ODŠKODŇOVANIA
PRACOVNÝCH ÚRAZOV

Vám ponúka právnička OZ potravinárov SR:

JUDr. Gabriela Gajdošová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0905 257 338

 

V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRACOVNÝCH
PODMIENOK 
A ZNÍŽENIA
RIZIKOVOSTI PRÁCE

Vám ochotne poradí:

Mgr. Igor Maček
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0901 760 042

 

V MEDZINÁRODNEJ
A PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

Vám rada pomôže:

Mgr. Erika Bršelová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0907 980 586