20. výročie založenia OZpotravinárov

Vážené členky odborov, vážení členovia odborov, vážení zamestnanci

Som dvanásť rokov predsedníčkou OZ potravinárov SR a mám ZODPOVEDNÚ ÚLOHU - zhodnotiť dve desaťročia činnosti OZ potravinárov SR.

V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa za prácu, ktorú odviedol Ing. Milan Piešťanský, prvý predseda OZ potravinárov SR od roku 1990 do marca 1999. Bolo to obdobie plné nových situácií, nástupu demokracie a zaujímavých začiatkov. Prišla „privatizácia“, ktorá veľmi výrazne poznačila aj potravinársky priemysel. V mnohých potravinárskych podnikoch bola ukončená výroba potravín a pomaly, ale iste začala slabnúť dovtedy neotrasiteľná potravinová sebestačnosť Slovenska. Zatváranie potravinárskych podnikov znamenalo samozrejme stratu pracovných miest čoho dôsledkom bola aj výrazná strata členov OZpSR. Spolu so zamestnávateľmi sme prechádzali náročným obdobím reštruktualizácie potravinárskeho priemyslu a pripravovali sme sa na zvládnutie prísnych hygienických kritérií, ktoré rezonovali v predvstupovom období do Európskej únie. K týmto témam sme na OZpSR pripravili množstvo pracovných stretnutí, školení, odborných konferencií a seminárov, ktorých ste sa mnohí z Vás zúčastnili.

Ďalší úder dostal potravinársky priemysel vtedy, keď množstvo firiem, či už orga-nizačne, technicky, alebo finančne nezvládlo nové podmienky a technológie výroby potravín a opäť došlo k poklesu tisícov pracovných miest v tomto odvetví.

OZ potravinárov SR dvadsať rokov tvrdo vyjednáva so zamestnávateľmi lepšie pracovné, mzdové a sociálne podmienky pre zamestancov, ktorí pracujú v potravi-nárskom priemysle. Kolektívne vyjednávanie je našou prioritnou činnosťou.

Mimoriadne dôležité je však aj vzdelávanie členov OZ potravinárov SR, pôsobenie zväzu na medzinárodnej úrovni, ale samozrejme aj sociálna politika, ktorej sa s veľ-kou vážnosťou doteraz venujeme.

Odborový zväz potravinárov SR je v tomto období vystavovaný sústavnému tlaku zo strany rôznych inštitúcií, ministerstiev a zamestnávateľov. Je tu tlak z obavy migru-júcich zamestnancov, sú to nové podmienky na trhu práce, ktoré sa za dvadsať rokov zmenili tak, že sa takmer otočili proti zamestnancom samotným! Preto je namieste výzva ku všetkým zamestnancom, najmä k mladým ľuďom, aby sa stali našimi členmi, aby prácu zväzu podporovali svojim členstvom, pretože pripravované zmeny v legi-slatíve, najmä v Zákonníku práce sa dotknú všetkých zamestnancov. OZ potravinárov SR má vybudované vzťahy a postavenie vo verejnej, štátnej, ale i v podnikateľskej sfére.

Akceptujú nás ministerstvá, zamestnávatelia, záujmové a občianske združenia, ale i verejnosť. Angažujeme sa vo výboroch u nás doma, ale i na európskej úrovni. Zapá-jame sa do „Projektov“, ktoré prispievajú k zlepšeniu postavenia zamestnanca v po-travinárskom priemysle. Sme členmi európskych a svetových odborových centrál, sme členmi európskych podnikových rád, máme právo obhajovať naše požiadavky v kolektívnom vyjednávaní. Získavame nových členov do našich radov a našou prioritou je zastaviť pokles členskej základne aj napriek tomu, že aj v roku 2010 príde k zatvo-reniu troch podnikov, v ktorých stratíme veľa členov.

Naša činnosť a aktivity sú veľmi bohaté. Pozývame každého zamestnanca k nám medzi potravinárov - odborárov, pretože len spolu sme silnejší a jednotnejší. Na budúcu spoluprácu s Vami sa teší

Vaša predsedníčka OZ potravinárov SR
Ing. Magdaléna Mellenová

 

 

odborový zväz potravinárov slovenskej republiky

 

 

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava (zastávka TRNAVSKÉ MÝTO), 5. poschodie
Tel.: 00421-2-502 403 55, Fax: 00421-2-502 403 53

 

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC V OBLASTI
PRACOVNO - PRÁVNEHO 
PORADENSTVA,
V OBLASTI ODŠKODŇOVANIA
PRACOVNÝCH ÚRAZOV

Vám ponúka právnička OZ potravinárov SR:

JUDr. Gabriela Gajdošová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0905 257 338

 

V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRACOVNÝCH
PODMIENOK 
A ZNÍŽENIA
RIZIKOVOSTI PRÁCE

Vám ochotne poradí:

Mgr. Igor Maček
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0901 760 042

 

V MEDZINÁRODNEJ
A PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

Vám rada pomôže:

Mgr. Erika Bršelová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0907 980 586